Nytt

Land i EU får ikke bruke psykologiske tester til å sjekke den seksuelle orienteringen til asylsøkere som sier de er homofile.

Det fastslår EU-domstolen i en kjennelse torsdag. Bakgrunnen for saken er en klage fra en nigeriansk mann som søkte asyl i Ungarn i 2015.

Mannen forklarte at han er homofil og at han søkte asyl fordi homoseksualitet er ulovlig i Nigeria. For å undersøke påstanden forlangte ungarske myndigheter at han gjennomgikk en psykologisk undersøkelse.

Undersøkelsen kunne ikke bekrefte at mannen var homofil, og asylsøknaden ble derfor avslått.

– Gjennomføringen av slike tester innebærer et uforholdsmessig inngrep i asylsøkerens privatliv, heter det i EU-domstolens kjennelse.

Tidligere har domstolen også lagt flere andre begrensninger på EU-land som måtte ønske å sjekke asylsøkeres seksuelle orientering. Innvandringsmyndighetene i EU-land kan ikke stille detaljerte spørsmål om seksuelle handlinger, og heller ikke be om bevis i form av bilder.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.