Den enestående enheten mellom Nasjonalgalleriets arkitektur og historiske kunstverker, som har bygget opp om vår nasjonale kulturelle identitet, har politikerne nå endelig tatt kverken på. Når de skriver i sitt regjeringsdokument at Nasjonalgalleriet skal bevares, er det en grov tilsnikelse. Det dreier seg bare om bygningen. Kunstsamlingene skal henge i Nasjonalmuseet, som det eneste trekkplaster av kunstnerisk kvalitet og verdi.

Paul Grøtvedt