Nytt

Barack Obama har holdt en tale i Chicago der han sier amerikanerne må være på vakt mot en utvikling som kan gjøre USA nazistisk. Det er liten tvil om hvor og hvem han mener faren kommer fra.

At a speech earlier this week, the former president told the Economic Club of Chicago that «things can fall apart fairly quickly» if Americans don’t «tend to this garden of democracy.»

During the speech Tuesday, Obama pointed to Hitler’s rise to power in Germany as he implored the audience to «pay attention … and vote.»

Obama also defended the media. He said the press «often drove me nuts» but that he understood that a free press was vital to democracy.

Trusselen om at kan bli nazistisk har vært en sjablong venstresiden har brukt i årtier. Den hører til på ytre venstre. At Obama bruker den sier noe om hvor han hører hjemme.

Under valgkampen appellerte Obama til velgerne og sa at de måtte forsvare hans «legacy» ved å stemme for Hillary. De hørte ikke på ham. Det er ingen tegn til selvransakelse hos Obama. I lys av hva som er kommet frem: Mener han fortsatt at Hillary var en god arvtaker? Er det de samme verdiene hun står for?

Donna Brazile forteller i sin bok som demokratisk tillitsvalgt at Obama som president kun var opptatt av en ting: Obama. Han brød seg ikke om partiet. Han ser seg åpenbart som en leder som er hevet over partiene, og med rett til å kritisere etterfølgeren. Det har ingen president før ham gjort.

Obama er blitt en «splittende» person. Han var det som president og han fortsetter å være det. Fremstillingen er sort/hvit: Trump står for det hvite, kristne Amerika og Obama for det progressive. At amerikanerne har sagt nei til dette «fremskrittet» affiserer ikke Obama.

Obama sier ikke eksplisitt at USA beveger seg i retning nazisme, men han uttrykker seg forblommet, dvs han antyder, insinuerer. Når Chicago Tribune skal lage en overskrift blir de tvunget til å tolke hans ord, og da blir det en skremmende tittel:

Obama in Chicago speech: Protect democracy or risk taking path of Nazi Germany

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!