En rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) viser at muslimske innvandrere i Norge viser større jødehat enn befolkningen generelt. TV 2