Imamer i Østerrike er samlet fremfor en moské i Wien den 14. juni 2017. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix.

 

Av en meningsmåling som opinionsforskeren Peter Hajek regelmessig gjør for Østerrikes statsfinansierte integreringsfond, ser det ut til at forholdet mellom østerrikere og innvandrere er blitt noe kjøligere den siste tiden. De spurte er delt på midten i spørsmålet om hvorvidt sameksistensen oppleves som positiv, mens resultatet tidligere gikk i de positives favør.

Wien-avisen Der Standard skriver at forholdet mellom muslimer og ikke-muslimer er blitt «spesielt kritisk». Et flertall på tre fjerdedeler av de spurte i undersøkelsen tar eksistensen av parallellsamfunn for gitt, og forbinder disse i all hovedsak med muslimer.

Man kan også øyne en kombinasjon av realisme og ønsketenkning:

Innstillingen til islam ser uansett ut til å være differensiert. På den ene siden er tre fjerdedeler av respondentene ikke enige at islam hører hjemme i Østerrike. Samtidig anser tre fjerdedeler at en islam orientert mot europeiske verdier er en del av Europa. Åtte av ti tar til orde for strengere kontroll med moskeer for om mulig å motvirke tendenser til radikalisering. 86 prosent ønsker strengere kontroll med utenlandsfinansiering av moskeer, og 84 prosent ønsker seg strengere kontroll med islamske barnehager.

Skepsisen er altså stor mot den islam som manifesterer seg i praksis. Slik islam stevner mener altså tre fjerdedeler at den ikke hører hjemme i Østerrike. Samtidig håper man på en hyggeligere virkelighet enn den foreliggende. Handler det om enda en dragning mot utopien?

Hverken mentaliteten eller tallene ville trolig være svært forskjellige i vårt eget land.

 

Forhåndsbestill Roger Scrutons «Svindlere, svermere og sjarlataner: Den nye venstresidens tenkere» her.