Tavle

Robert Spencer, mannen bak jihadwatch.org, sier reaksjonen på Trumps twittervideoer sier mye om deres egen hvitvasking av islam og fortrengning av problemene verden står overfor.

Kritikerne sier at Trump legitimerer ytre høyre, men de bruker den betegnelsen om alle som våger å omtale truslene fra islam:

“The reaction is that he is endorsing a far-right group, but they describe every group that opposes jihad terror as ‘far right,’” said Robert Spencer, the author of several best-selling books on Islam and also the operator of the JihadWatch website. Trump “is not endorsing the group — he is calling attention to Muslim persecution of Christians and to the brutality of some Muslims in Islamic countries.”

Mangel på distinksjoner er det som kjennetegner Trumps kritikere. Hvis de hadde forsøkt å skille mellom sakens alvor – islams forfølgelse av andre religioner og oppfatninger som står i motsetning til islam – ville de brakt samtalen

fremover.

I stedet hamret journalistene løs på presidenten i Air Force One, på vei til Missouri:

Q: Why is the president retweeting a far-right, anti-Muslim group that’s been condemned?

Q: Why tweet videos from these groups?

Q; Does the president feel that Muslims are a threat to the United States?

Man stiller spørsmål som ikke er ment å opplyse eller finne ut av ting, men plassere avsender i skammekroken. Man vil endog at avsender selv skal bekjenne at han har gjort noe galt og fortjener å bli fordømt. Det at han er POTUS er for mediene bare enda verre. Det er utålelig at presidenten bryter et tabu mediene håndhever.

Det er deres jobb slik de definerer den.

Maggie Haberman i NYTimes:

Haberman «glemmer» å spørre om det var riktig av Bush å si at islam er en fredens religion, og om denne holdningen hadde noe å si for den mislykkede politikken i Irak. Bush ville ikke forstå problemenes dybde.

Spencer slår fast det opplagte:

“He is not shaming all Muslims,” said Spencer. “Any Muslim who is against jihad terror and against Sharia oppression should be on his side.” (..)

I have not seen any Muslim spokesmen say ‘There is a problem [in Islam] we need to deal with.’ They are all just criticizing Trump … [President Barack] Obama did everything he could to whitewash the image of Islam — Trump is calling attention to atrocities that are committed in the name of name of Islam.

[President Ronald] Reagan had the courage to say to [Soviet leader Mikhail] Gorbachev ‘Tear down this [Berlin] Wall!’ when no-one else dared to challenge the Soviet Union, and Trump is behaving in the same manner… [This] could change the conversation and would bring out in the open the oppression we are not allowed to speak to… [Now] we’re stigmatized and demonized as ‘Islamophobes’ for talking about it.

http://www.breitbart.com/big-government/2017/11/29/left-lashes-trump-islam-tweets/