Nytt

Senterpartiet besluttet tirsdag formiddag å støtte Arbeiderpartiets forslag om at asylsaker vedrørende unge afghanere skal vurderes på nytt.

Forslaget fra Ap ligger dermed an til å få flertall, selv om det ikke er bekreftet at Venstre og KrF kommer til å støtte det. NRK melder imidlertid at Venstre og KrF slutter opp om hovedintensjonen i forslaget, og SV har varslet støtte.

Heidi Greni i Sp påpeker overfor VG at de ikke vil støtte forslaget om at returene av «asylbarn» skal stoppes.

Ap foreslår å innføre sårbarhetskriterer: at «asylbarn» som har fått midlertidig opphold det siste året, skal få sakene sine behandlet på nytt, og at disse ikke returneres før saken er behandlet på nytt.

– Vi varslet Ap om at vi ikke kunne støtte det forslaget slik det lå. Ap endret ordlyden, slik at det ble bedre rammet inn. Da stemmer vi for alle fire forslagene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

KrF kommer til å støtte SVs opprinnelige forslag om returstans, men støtter subsidiært Aps forslag, får NTB opplyst. Venstre kommer til å fremme et eget forslag, men vil støtte Ap-forslaget subsidiært.