Sakset/Fra hofta

To oppsiktsvekkende hendelser skjer med to dagers mellomrom: Natt til tirsdag utplasser Oslo kommune i huj og hast massive betongsøyler på Karl Johan som terrorsikring.

Samme dag leverer Politiet Sikkerhetstjeneste et uttalelse til Justisdepartementet der det heter at PST er sterkt uenig i utvalget som mener at dagens praksis med lagring i bil, kan fortsette.

Dette er ikke tilstrekkelig, sier Benedicte Bjørnland.

– PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST i et høringssvar sendt til Justisdepartementet tirsdag.

At PST velger å sette utvalget på plass og si at det har lagt «ikke oppdatert informasjon til grunn» kan bare bety at terrorfaren har økt den senere tid. Det er nemlig «terrorens betydning» det vises til som begrunnelse.

Utvalget har ikke fulgt med i timen. PST irettesetter utvalget offentlig. Det er spesielt.

Kanskje Bjørnland kan lette på sløret og fortelle publikum hva som har endret seg? Hva har utløst den massive terrorsikringen på Karl Johan og hva får Bjørnland til å si at politiet må ha våpenet tilgjengelig på hofta, til enhver tid. Fordi dette kan redde liv.

– Jo tidligere politiet kan stoppe gjerningspersonen, jo færre liv vil gå tapt. PST mener fast bevæpning er nødvendig for at politiet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det er satt til og som borgerne forventer. Slik PST ser det, er den norske bevæpningsmodellen ikke tilpasset dagens terrortrusselbilde, sier hun.

Dette språket er utypisk for PST og Bjørnland. Det er alarmistisk. Det snakkes om å «stanse gjerningsperson».  Hva har skjedd som gjør at Bjørnland går ut på denne måten? Er det en konkret trussel som også fikk Oslo kommune til å hasteutkjøre betongsøylene?

I så fall har publikum krav på å få vite det.

PST er vel klar over at publium er dets viktigste forbundsfelle?