Interlude

Francois Devienne var professor i lutt, men komponerte stort sett for blåseinstrumenter. Her har imidlertid selveste bratsjen fått lov å leke med fløyten.

Les også

Les også