Tavle

I forbindelse med offentliggjøring av en ny artikkel i Nature Geoscience, innrømmer Michael Grubb – professor ved University College London og en av artikkelforfatterne – overfor The Times at han og andre har tatt feil i sine prognoser om den globale temperaturutviklingen.

Klimamodellene som er blitt benyttet av FNs klimapanel, har vist seg ikke å stemme, ettersom de ikke forutså nedbremsingen i den globale oppvarmingen som har skjedd siden årtusenskiftet:

The latest study found that a group of computer models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change had predicted a more rapid temperature increase than had taken place. Global average temperature has risen by about 0.9C since pre-industrial times but there was a slowdown in the rate of warming for 15 years before 2014.

En av de andre artikkelforfatterne leverer et nokså ynkelig forsøk på å rettferdiggjøre den manglende treffsikkerheten til «klimaekspertenes» klimamodeller:

Myles Allen, professor of geosystem science at the University of Oxford and another author, said: “We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models. We haven’t seen that in the observations.” He added that the group of about a dozen computer models, produced by government institutes and universities around the world, had been assembled a decade ago “so it’s not that surprising that it’s starting to divert a little bit from observations”.

Det Allen sier, er at modeller som tar mål av seg til å si noe om det globale klimaet utover i århundret, ikke engang kan forventes å stemme overens med den observerte virkeligheten i det forholdsvis korte løp.

Modellene det er tale om, har altså lite med vitenskap å gjøre. Derimot ser de ut til å ha mye med gruppetenkning å gjøre, siden de har tatt feil på samme måte. Det åpenbare fraværet av intellektuell standard burde gi bransjen det er tale om, et forklaringsproblem overfor allmennheten som finansierer den.

I stedet ser vi at de feilaktige prognosene nærmest gir opphav til egne sakramenter i Den norske kirke. Hver gang man tror denne ikke kan synke dypere, finner den nye måter å gjøre seg til latter på. NTB skriver:

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg vil gjøre en innsats for klimaet og bannlyser kjøtt fra arrangementer i regi av bispedømmet. Kun fisk og grønnsaker er godkjent.

Pseudovitenskap og teologisk vranglære i uskjønn forening, med klovnaktig utstilling av egen innbilt prektighet som resultat. Det er kanskje ikke moteriktig i en tid hvor Forsvaret ikke kan forsvare noen ting, men man tar seg av og til i å ønske seg institusjoner som ikke er vitser.