Nytt

Mens venstresiden fragmenteres, har borgerlige velgere stått ved sine partier, sier valgforsker Johannes Bergh.

– Dette framstår som en stor seier for de borgerlige partiene og den sittende regjeringen. Hvis prognosene er riktige, ser det ut til at det borgerlige flertallet er reddet, selv om Venstre ligger nært sperregrensa og kan vippe over eller under, sier Bergh.

Han mener det borgerlige flertallet ser komfortabelt nok ut til at det vil holde hele veien inn så lenge KrF holder seg over sperregrensa.

– De borgerlige partiene holder noenlunde stand. De går litt tilbake, men ikke så mye at de mister flertallet, sier Bergh.

På venstresiden har det skjedd en fragmentering, der Arbeiderpartiet har lekket mange velgere til mindre partier, påpeker valgforskeren, som er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.

– Arbeiderpartiet gjør et veldig dårlig valg. De går tilbake sammenlignet med valget for fire år siden. Den gang hadde de sittet i regjering i åtte år. Nå har de vært i opposisjon i fire år og skulle hatt mulighet til å bygge seg opp. Likevel går de tydelig tilbake, sier Bergh.

– Resultatet er ikke like dårlig som katastrofevalget i 2001, men det er likevel et dårlig resultat, fastslår han.