Bergen tingrett har varetektsfengslet to av de seks personene ved bilpleiesentre i Bergen som er siktet for trygdebedragerier og grov økonomisk utroskap.

Tre menn og tre kvinner i alderen 24 til 55 år ble pågrepet da politiet aksjonerte mot tre bilpleiesentre i Bergen onsdag denne uka. Politiet framstilte fredag to av mennene, begge 29 år, for fengsling i Bergen tingrett, skriver Bergensavisen.

– Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.

Tingretten ga politiet medhold i kravet om varetekt og fengslet de to for to uker med brev- og besøksforbud. Begge mennene anket kjennelsene på stedet, skriver Bergens Tidende.

Alle de seks siktede er i nær slekt med hverandre. Siktelsene dreier seg om grov økonomisk utroskap og trygdebedragerier mot Nav for til sammen 1,3 millioner kroner.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva de siktede har forklart i avhør, men vi er av den oppfatning at mistanken er styrket på bakgrunn av etterforskningen som er gjort, sier Christoffersen.

Politiet har i lang tid spanet på virksomheten. Politiadvokaten opplyste onsdag at to av de siktede har jobbet for firmaene tross sykemelding, og at de til sammen har mottatt 1,3 millioner kroner i støtte fra Nav. Han tror imidlertid at den totale verdien av lovbruddene blir vesentlig høyere.

– Vi mistenker at de har tappet firmaene for penger, men det har vi ikke tallfestet ennå. Dessuten mistenker vi at de har hvitvasket penger og i perioder har benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft fra personer uten arbeidstillatelse, sa politiadvokaten etter den storstilte aksjonen der 50 personer fra politiet og Arbeidstilsynet deltok.