Video 1

Åpning av britiske bystyremøter med bønn er tradisjon mange steder. I Oldham er borgermester Shadab Qumer muslim, og der er bønnen muslimsk, som ved åpningen av bystyremøtet den 12. juli.

Gitt at Storbritannia tradisjonelt og offisielt er kristent, og dronningen blant annet er «defender of the faith», er dette åpenbart et brudd med tradisjonen snarere enn en fortsettelse av den.