Innenriks

Dagsrevyen hadde fredag 18. august to innslag om terror i serien La-oss-fortsette-å-tåkelegge-sannheten.

Først ute var utenriksminister Børge Brende (H). Han ble spurt om hva vi må gjøre i kampen mot terrorisme.

-Vi har skjerpet kampen de senere årene, vi må angripe voldelig ekstremisme og terrorisme med enda flere virkemidler fremover.

-Vi må rett og slett fjerne grunnlaget for denne ideologien og grunnlaget for radikalisering som vi opplever.

Fjerne grunnlaget for ideologien? Om Brende virkelig mente at han ville fjerne grunnlaget for ideologien, ville han ha uttrykt seg annerledes. Første steg for å fjerne grunnlaget for ideologien er å erkjenne ideologien, og tørre å nevne den ved dens rette navn. Brende tør ikke omtale terroren som hva den faktisk er; islamistisk terror.

Brende svarer i tråd med den politisk korrekte måten å omskrive sannheten på. Man skal ikke bruke ordet islam/islamistisk i forbindelse med terror. Voldelig ekstremisme er gangbart i de globale, korrekte kretser. Islamsk terror skal man derimot ikke si. Ordvalget skal med andre ord tåkelegge sannheten. Og Brende ble naturlig nok ikke utfordret i Dagsrevy-studio på ordene han valgte.

Neste ut var utenriksreporter Guri Norstrøm fra Cambrils hvor jihadister slo til noen timer etter terroren i Barcelona. Norstrøm tok på seg oppgaven å formidle og forstå jihadistenes syn på saken. Ikke vår, ikke spanjolenes – men altså jihadistenes. Hun solgte inn noen selsomme ideer til det norske folk: Islamistene har et rettmessig krav på Spania, og terroren kan derfor forstås ut fra et slags rettferdighetsprinsipp. De vil jo bare ha landet sitt tilbake.

-En teori til at de angrep denne lille landsbyen med 30 000 innbyggere er at de ønsker å ta tilbake det som en gang var muslimsk land. Og akkurat her vi er nå, var deler av denne iberiske halvøyen som en gang tilhørte maurerne før de ble jaget ut av spanjolene under Aragón-kongedømmet på 1100-tallet. IS har sagt at de ønsker å ta sitt land tilbake. Dette kan være et ledd i det.

Om 1100-tallet er det korrekte århundret for når maurerne ble kjeppjaget fra området – er kanskje ikke så viktig. Jeg vil heller peke på NRK og Norstrøms vilje til å se verden med IS-briller på. Så IS har sagt at de ønsker landet sitt tilbake? Det falt ikke Norstrøm inn å si noe om arabernes erobringer på den iberiske halvøya, eller den brutale undertrykkingen av ikke-muslimer som også fant sted i Andalusia (al-Andalus)? En undertrykking som er overalt hvor islam slår rot. Man har laget en myte om at i de muslimske maurernes Andalusia hersket fred og fordragelighet. Dette stemmer ikke! Det kan man slå fast – ikke bare ved å lese Dario Fernandez Moreras, The Myth of the Andalusian Paradise , men like mye ved å se til muslimske land, eller til dagens muslimske enklaver i europeiske storbyer. (Denne artikkelen av Fernandez Moreras gir også god innsikt).

Der virkeligheten trenger seg på, blir det stadig vanskeligere å opprettholde myten om et fredelig islam. Det var for øvrig i slaget ved Las Navas de Tolosa i 1212 at de kristne vant en avgjørende seier over muslimene, og de måtte trekke seg lenger sør på halvøya. Men det var først etter flere nye hundre år, på tampen av 1400-tallet, at man klarte å jage maurerne ut av hele den iberiske halvøya. Først nå var de muslimske erobrerne som hadde kommet med sverdet i hånd 700 år tidligere – ute av Spania.

Hvorfor tåkelegger NRK historiske fakta for seerne? Jo, fordi de historiske fakta vil rokke ved noen myter man ønsker å opprettholde. Der statskanalen forvirrer og fordunkler, må vi selv oppklare og opplyse. Vi har en plikt mot historien og mot fremtiden til å skaffe oss innsikt og kunnskap. Vi må vite når vi lyves for. Vi må kjenne lukta av skjønnmalingen. Vi må lære å avsløre hvordan sannheten tåkelegges.

Hva vet den jevne nordmann om Karl Martell og slaget ved Poitiers (Tours) i 732? Hva vet man om de muslimske osmanernes beleiring og grusomme erobring av østkirkens senter, Konstantinopel i 1453? Om Jean de Valettes seier over muslimene på Malta i 1565. Derav navnet på Maltas hovedstad. Kirkeklokker ringte i jubel i flere store europeiske byer da det ble kjent at tyrkiske muslimer fra Konstantinopel (Istanbul) ikke hadde klart å erobre Malta. Den muslimske invasjonen man hadde fryktet i Sør-Europa, og frykten for muslimenes gjenerobring av Spania var stoppet. På 1500-tallet ringte kirkeklokkene i jubel for at muslimene ble jaget bort. I dag ringer kirkeklokkene for å kalle inn til Koran-lesing. Hva har skjedd med oss?

Siste gang muslimske hærer forsøkte å erobre Europa, ble de stoppet ved Wiens porter da Jan III Sobieski ledet og vant slaget mot tyrkerne ved Wien i 1683.

Da jeg hørte Norstrøm i Dagsrevyen på fredag, kom jeg til å tenke på en dame jeg en gang ble sittende ved siden av på toget mellom Hamar og Røros. Vi kom i snakk om Nord-Afrika, og hun påsto hardnakket at Nord-Afrika alltid hadde vært muslimsk. Hun kjente hverken til den kristne, eller andre ikke-muslimske folkeslag som ble offer for den voldelige muslimske erobringen av området. Et område de fremdeles besitter. Jeg kunne ikke argumentere mot denne damen, hun var så påståelig at jeg til slutt sa at hun måtte hjem å lese seg opp på nordafrikansk historie. (Dette var før smarttelefonens tid). Jeg håper hun gjorde det, og at Guri Norstrøm og Børge Brende dermed fikk narret én sjel mindre enn de ellers ville ha gjort fredag kveld.