Kort

VG holder vareopptelling over jobbene som forventes å bli borte med den teknologiske utviklingen. Informasjonen vil være glemt idet neste integrerings-alkymist snakker om å få asylanter ut i jobb.