Da tysk overvåkingspoliti la frem sin årsrapport tirsdag, kom det frem at det er økt aktivitet blant høyreekstreme. Det lyder plausibelt, men at de skulle være langt farligere enn islamister virker ikke overbevisende.

Det har vært en markant økning i voldshandlinger begått av nynazister og høyreekstreme i Tyskland de siste årene, konstaterer tysk sikkerhetstjeneste.

Ifølge Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) er over 12.000 høyreekstremister nå villige til å begå politisk motiverte voldsforbrytelser i Tyskland. Det er en oppgang på 2,5 prosent fra 2015.

I 2016 begikk høyreekstremister 1.600 voldsforbrytelser i Tyskland, og dette var en økning på 16 prosent fra året før.

– Trusselen fra de høyreekstreme miljøene er fortsatt høy, slår BfV fast.

Høyreekstreme sto til sammen bak 23.555 forbrytelser i fjor, mens venstreekstreme begikk 9.389 forbrytelser, viser BfVs statistikk. (NTB-TT)

At mangelen på åpen debatt og fryktkulturen styrker de høyreekstreme, synes klart og veksten i miljøene lyder derfor plausibelt. Men at det finnes 10.000 radikale islamister, men at de færreste betraktes som voldelige, lyder som ønsketenkning og svekker beskrivelsen av trusselen fra høyre.

BfV anser samtidig at det er stor sannsynlighet for at Tyskland vil bli utsatt for nye terroraksjoner fra militante islamister.

– Vi må regne med ytterligere angrep utført av enkeltpersoner eller terrorceller, sier BfVs leder Hans-Georg Maassen.

Ifølge Maassen finnes det om lag 10.000 radikale salafister i Tyskland, men de færreste av dem betraktes som voldelige.

Innenriksminister Thomas de Maizière anslår at rundt 680 av dem er i stand til å utføre angrep. (NTB-TT)

Denne bagatellisering står i skarp kontrast til den fremstilling Daily Mail gir av ordene til sikkerhetssjef Hans Georg Maassen.

Den høyreekstreme trusselen er for alvorlig til at man kan bruke den for å svekke trusselen fra islamister.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.