Nytt

Frankfurt er blitt første tyske by hvor tyskere er i minoritet. 51,2% av byens innbyggere har innvandrerbakgrunn. Det er store forskjeller mellom tyskerne og innvandrerne fra familiestruktur hvor tyskere har langt færre barn og flere enslige husholdninger til økonomi og sysselsetting.

Det er dobbelt så høy andel av fattige blant innvandrerne. Og de har en mye lavere sysselsettingsgrad. Særlig innvandrerkvinner er mindre aktive i jobbsammenheng med 59% i arbeid mot de tyske kvinnenes 78%.

De neste tyske byene hvor tyskere forventes å bli i minoritet i nær fremtid er Augsburg og Stuttgart. De vil da føye seg inn i rekken av andre europeiske storbyer som: London, Amsterdam, Geneve og Brussel.

Augsburg er en av Tysklands eldste byer.

 

Daily Mail   fr.de