Innenriks

Det er ingen tvil om at det offisielle Norge ønsker å innskrives de homofiles kamp i den offisielle historiefremstillingen. I pakt med dette synet vaier derfor homoflagget fra den offisielle flaggstangen over administrasjonsbygningen i dag, St Hans aften.

St. Hans er for øvrig festdag for St Johannes som noen av oss feirer  siden det er i pakt med Norges tusenårige kristne tradisjon, uttrykt gjennom korset i flagget. Man kan ikke fri seg fra en følelse av at de som heiste Pride-flagget gjerne ville erstattet dette korset med regnbuen.

Skal universitet være politisk aktør? Prideflagget blir oppfattet som et politisk symbol.  Hvis St Hans er offentlig flaggdag kunne kanskje ventet at UiO flagget en slik dag, men med det norske offisielle flagget?

UiO er en offentlig institusjon som derfor har rett til å flagge med splittflagget, og ofte gjør det. Med en slik status følger man flaggreglementet som ikke tillater private flagg, verken for politiske hensikter eller sivile/private aktører.

Har UiO har nå forlatt flaggreglementet? Tillater UiO politiske og private markeringer med sin flagging? Hva er reglene for UIOs flagging i dag? Hittil har man korrekt brukt splittflagg og også markert begravelser for ansatte på korrekt måte, med halv stang til kisten er i jorden, deretter hel stang. Ansatte har kunnet føle stolthet over å tilhøre et akademisk kollegium som viser tilbørlig respekt for sine ansatte og som er seg sin offentlige status som (ikke-politisk) aktør bevisst.

La oss håpe at dagens flagging var et arbeidsuhell og ikke en ny praksis. Ingen seriøse akademikere ønsker seg et politisert universitet.