Innenriks


Bent Høie. Foto: regjeringen.no

 

Høyres nestleder Bent Høie avviser Frp-leder Siv Jensens forslag om stans i asylinnvandringen i et intervju med ABC Nyheter.

I samsvar med politisk håndverk er Høies utspill nøye kalibrert. På den ene siden roser han koalisjonspartneren:

– Høyre og Frp har sammen vist at vi kan føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Vi har sammen håndtert en svært krevende flyktningsituasjon, hvor vi gjennomførte en lang rekke innstramminger i innvandringspolitikken.

På den andre siden markerer han avstand til forslaget om permanent grensekontroll, uten å nevne forslaget om mottak utenlands:

– Vi har allerede en midlertidig grensekontroll i Norge. Den er nylig forlenget med seks nye måneder. Det mener vi er tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.

Høyre-nestlederen drar ikke uventet en holier-than-thou overfor Frp: Norge har jo plikt til å hjelpe mennesker som flykter fra nød og krig.

Det er som om det aldri var blitt fastslått at et bitte lite mindretall av asylsøkerne gjør det, som om ikke forskning hadde vist at asylinnvandring i hovedsak er økonomisk motivert migrasjon av middels rike personer i opphavslandene, og som om ikke utviklingsøkonomer som Paul Collier hadde sagt at det er dumt ikke å ha mottak i nærheten av krigssonene, og dypt urettferdig at noen få skaffer seg luksusasyl i Europa.

Høie ønsker derimot tvangsretur:

– Vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Vi støtter derfor ikke full stans av asylinnvandring, men vi jobber for å intensivere tvangsreturarbeidet, sier Bent Høie.

Det er som om det aldri var blitt påvist at tvangsreturer til land som ikke samarbeider, ofte er umulig.

Også Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås har snakket med ABC Nyheter. Han går ikke uventet på autopilot. «Jeg minner om at vi er bundet av internasjonale forpliktelser», sier han, og legger til at han er «sjokkert».

Er denne teaterforestillingen verdt inngangsbilletten?