Kort

Det er uklart hvilke holdninger og verdier Støre har i vanskelige spørsmål som berører ytringsfrihet og religion. Dette er ikke detaljer. Dette dreier seg om helt grunnleggende spørsmål for demokratiet vårt, skriver Kjell-Magne Rystad