Nytt

Å stille spørsmål om returnerende jihadister representerte «rasistiskt stereotyp» og var basert på «rykten och spekulationer» mente Mona Olsson og Nicklas Lundström fra Vänsterpartiet, Sveriges svar på SV.

Et spørsmål om hva kommunen gjør med jihadister som returnerer til Sverige ble for sterkt for Vänsterpartiet i Norrköping. Hele partigruppen toget ut av kommunestyremøtet i protest.

Det ble dårlig stemning på kommunestyremøtet i byen Norrköping mandag kveld. Under behandlingen av et antall interpellasjoner og spørsmål fra Sverigedemokraterna ba Mona Olsen om ordet på vegne av Vänsterpartiet for å stille et spørsmål til dagsorden. Og det fikk hun. Partiet krevde at SD skulle forbys å komme med en interpellasjon om hva kommunen gjør med jihadister som returnerer til Sverige.

Mona Olsen og de øvrige vänsterpartistene mente at spørsmålet representerte en «rasistiskt stereotyp» og var full av «rykten och spekulationer». Hun gjorde det klart at dersom møteleder godkjente interpellasjonen ville Vänsterpartiets gruppe forlate møtet.

Hun møtte liten forståelse hos møteleder, som mente at spørsmål om returnerende jihadister absolutt lå innenfor den kommunala kompetensen, samt at lignende spørsmål hadde vært stilt før. Så Mona Olsen fikk ikke medhold.

Og dermed toget hele V-partigruppen ut av møtet.

Deretter kunne møtet fortsette i god, demokratisk ånd – med et kort ordskifte om det aktuelle spørsmålet mellom Markus Wiechel (SD) och Lars Stjernkvist (S).

Da Vänsterpartiet returnerte til møtet var det plutselig ikke bare returnerende jihadister som var tema… Sosialistene fikk klar beskjed om at de ikke hadde rett til å forlate møtet for så å returnere på den måten. Ifølge kommuneloven kan man bare gjøre det ved inhabilitet.

Svenske tilstander…

 

Folkbladet: Parti stormade ut från fullmäktige