Sitat

Den intellektuelt redelige burde ta seg bryet med å analysere sin motstanders posisjoner, forsøke å forstå deres indre beveggrunner og motivasjoner – selv om han ikke alltid aksepterer alle premissene for den andres tenkning. Han bør ikke bare se fremover med basis i egne forestillinger, men også skue bakover i tid hvor horisonten var en annen. Det holder ikke å være flammende futurist, han bør også være en tålmodig arkeolog – etter mønster av renessansehumanistene som fant inspirasjon til å forme fremtiden gjennom en tilbakevenden til antikken. For det finnes ingen historiens skraphaug. Eller hvis den finnes, så er den meget godt besøkt.

Les også

-
-
-
-
-
-
-