Nytt

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

Regjeringen besluttet fredag at tilknytningskravet for familieinnvandring vil tre i kraft fra 1. juli i år.

Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

– Dersom det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette vil bidra til å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom en lovendring i juni 2016.