Kort

Utmelding av Den norske kirke resulterer i økte statlige midler til andre livssyns­organisasjoner. Fri Tanke

Les også

Les også