Kommentar

Dawa er viktigere enn terror, og det kan ødelegge vestlige samfunn innenfra, sier Ayaan Hirsi Ali i sin siste bok The Challenge of Dawa. Islamister utnytter toleransen i vestlige samfunn til å etablere brohoder for misjonering. Ett av dem heter NRK.

Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia har pøst enorme summer inn i etablering av moskeer, islamske sentra, koranskoler, læreseter i Vesten. Sammen med rentefrie banktjenester, halalsertifikater, segregerte gymtimer, bønnerom, bønnestunder osv, vinner de gradvis aksept for innføring av de religiøse lovene, sharia, i vestlige samfunn, som over tid ikke er vestlige lenger.

Nå har islam fått unnsetning fra en mektig norsk institusjon. NRK bruker serien Skam som springbrett for dawa – misjonering – blant norsk ungdom. Dagsreyven kunne igår entusiastisk fortelle at det strømmer på med spørsmål om hvorfor hovedpersonen Sana gjør det hun gjør. NRK hadde bedt tre muslimske ungdommer – begge jentene bærer hijab – gi svar.

De presenterer en normalisert friksjonsfri versjon som utelater å påpeke vesensforskjellene mellom islam og andre religioner: Islam er ikke en religion man kan innrette etter eget forgodtbefinnende. Man kan ikke tolke den som man vil.

3. «Er det vanlig å ha flere i familien som ikke tror?»

lyder et uskyldig spørsmål, underforstått: Slik det er i andre norske hjem. Svaret er unnvikende:

Det er veldig individuelt. Men i en muslimsk familie, som i andre religiøse familier, så tror jeg det er vanlig at én religion dominerer. I alle fall for familier med barn på alderen som Sana og hennes bror.

Dette er et uærlig svar. «Som i andre religiøse familier». Det individuelle gjelder andre familier hvor religion spiller en rolle. Kristne. Men ikke islam. Der er det én religion som gjelder. Allah er en sjalu gud og tillater ingen konkurrenter.

Andre spørsmål/svar koketterer med de tingene Sana foretar seg – ser til høyre og venstre – og gjør islam eksotisk og spennende.

NRK bruker figuren Sana til å gjøre islam pop.

NRK driver «kobling»: Sana-figuren rekrutterer nysgjerrige, og NRKs panel som er løgnaktige.

5. «Sana går med hijab. Må alle muslimske jenter gjøre det?»

Det finnes ikke noe balanse i svaret ungdommen får servert. At hijab er et islamistisk symbol som i høy grad har preg av gruppetvang, blir ikke en gang nevnt. Dermed blir det bunnfalskt å si at ingen kan påtvinge andre hijab. Hijab er et gruppefenomen og de som bærer det er flinke til sosial kontroll.

Veldig mange ser på det som en teologisk nødvendighet. Men også her finnes det variasjoner. Det er ingen som kan påtvinge noen andre hijab. Men for di som bruker hijab er den en del av deres identitet. De ønsker å bli sett med hijaben.

De ønsker å bli sett fordi det er misjonering.

Stort tydeligere kan man ikke vise at NRK driver aktiv dawa.

NRK har ekspertise på rød propaganda som strekker seg langt tilbake, og det er disse «kunnskapene» man nå anvender for å fremme islam overfor norsk ungdom. Anal-sex er pirrende og samtidig fremstilles norske jenter som dumme og uten kontroll. Ingenting her om islams sans for anal-sex.

Narvestad som Jesus

Robert Stoltenberg hadde i påsken en sketsj der han var Jesus som samlet disiplene til det siste måltid. Det var slapstick med Judas som plutselig hadde fått nye sandaler. Ikke så veldig spenstig. Det skal litt til å overgå NRK i gjøn med kristendommen.

Men nå føltes det bare platt. Hvorfor? Ikke bare fordi vi hadde hørt det før, men fordi det sto en undertekst selv ikke Stoltenberg kunne overdøve: Dette tør du ikke gjøre med Mohammed.

Life of Mohammed

Ayaan Hirsi Ali sier verden hadde trengt en Life Of Mohammed-film.

Monty Python should reform and join the fight against radical Islam by making a satire about Muhammad.

“Institutions of comedy and satire need to start really dipping into what it is that is being taught to these young [Muslim] people,” she says. “We had Life of Brian. I think we should have Life of Muhammad.”

I stedet får vi Skam og dawa.

I NRKs optikk finnes ikke dawa. Det gjør det heller ikke for Saudi-Arabia og Rabita-moskeen når de driver påvirkning. De beregner sitt publikum.

NRK kjenner sitt. De andre mediene vil ikke utfordre NRK. Skam-serien er kjørt frem som det nye evangelium. Ungdom tvangsfores med det også i skolen, selv den katolske St. Sunniva.

Men dawa er dawa, like forbannet, og det er den grunnen terroren springer ut fra.

Lorenzo Vidino var krystallklar da han sa at det er en sammenheng mellom hijab og lastebiler brukt som mordvåpen. NRK får apoplektisk anfall av et slikt utsagn. Likevel er det sant.

NRK tar parti for hijaben – og for samme kontinuum som fører til radikalisering og terror – når det romanitiserer og mystifiserer islam.

Etter hendelser som massakren på Charlie Hebdo burde den vestlige verden reagere med kunst som stikker hull på islams hellighet. En film a la Life of Brian ville vært det mest effektive svaret. Men ingen tør å lage den.

“After every terrorist attack they should have a spoof. We need cultural tools to fight a cultural war. We can’t bomb ideas out of their heads.”

De mektigste våpnene Vesten har er de kulturelle, men ingen tør å bruke dem. Vesten har gitt fra seg sitt viktigste og mest potente instrument.

I stedet går mega-institusjoner som NRK inn og lager en serie som driver misjonering for islam.

Hirsi Ali’s thesis, set out in her book, The Challenge of Dawa, is that Islamists are taking advantage of the tolerance of US and European governments to infiltrate mosques, charitable organisations, supposedly moderate Muslim organisations and schools. She regards this as “subversion from within” backed by money from countries including Saudi Arabia and Qatar, which fund mosques, education centres, think tanks and sharia councils. She likens the process to the “long march through the institutions” pursued by 20th century Marxists.

Hirsi Ali ser den samme parallell mellom marxisme og islamisme. Begge er eksperter på undergraving innenfra.

Nylig måtte Hirsi Ali avlyse en berammet turne i Australia og New Zealand pga trusler fra skikkelser som Sana.

De lager grupper mot islamofobi, og bestemmer hvem de skal ta. Når de brennmerkes blir de truet og arrangørene innstiller. En effektiv intimidering og struping av ytringsfriheten.

Norske medier har i lang tid brukt ordet «terrorister» om IS og snakket om dem som ekstreme uten tilknytning til miljøene de springer ut fra. Bare de nedkjempes skal det nok bli ro.

Nei, det blir ikke det, for hijaben og alt det andre som følger med skaper miljøer som produserer radikaliserte, og noen vil gå til angrep på samfunnet rundt seg.

NRK har plassert seg i en situasjon hvor det aktivt må bekjempe en slik oppfatning.

Det er også det som skjer nå hver gang det skjer en terrorhandling.

Terroren må «tas ned».

That the word dawa is unfamiliar to non-Muslims “tells me that we have been paying too much attention to the acts of violence and not the causes that lead to that violence. What we did was focus on the military action, on surveillance, on short-term ‘How do we stop the next terrorist attacks from happening?’” That was a blunder because young men do not set out on jihad without first experiencing dawa, she says.

She adds that although the intelligence services have been very good at detecting plots, terrorists are now engaged in attacks that require less planning and are harder to detect. “You had an individual in London who
used a car and a kitchen knife. How do you stop that trend without getting into how these minds are changed, how they are shaped?”

Et samfunn som aktivt bekjemper antistoffene i sin egen kropp går en dyster fremtid i møte.

Hirsi Ali recently suggested that dawa could bring about the end of the European Union. Could she elaborate on this bold claim?

“When I say I fear for the future of the EU regarding this problem and maybe even America I don’t mean that Islamists will succeed in imposing sharia on everyone,” she says. “They impose aspects of sharia already on pockets of majority-Muslim neighbourhoods. Sharia courts and councils,
Muslim women fearing that they cannot dress as they wish. As this continues and proponents of dawa are given freedom to engage in this cultural aggression, the closer we get to people losing trust in the established institutions and taking matters into their hands. That is a very alarming and very worrying development.”

Kulturell aggresjon? Smak på ordet. Det har ingen plass i Skam-NRK.

I NRK-optikken kommer truslene fra høyre. At de selv er alliert med det ekstrem-religiøse høyre gjør at NRKs dekning kortslutter pga alle selvmotsigelsene.

Men NRK har beholdt en refleks fra den røde tida som kanalen har med seg over i den nye tid, og deler med muslimer: En mobilisering mot de de oppfatter som fiender.

I NRKs verden har ikke Erdogan nettopp «steget av bussen» som en annen Mussolini i Marsjen mot Roma i 1922, og islamister har ikke kjeppjaget guvernøren av Jakarta fordi han er kineser og kristen.

Grunnen er enkel: NRK er på den andre siden.

 

 

 

Sitatene er fra et intervju The Sunday Times ved Damien Withworth hadde med Ayaan Hirsi Ali.

‘We’ve had Life of Brian, now we need Life of Muhammad’