Interlude

Den jødiske pesachfeiringen i er gang, og som vanlig har The Maccabeats en morsom musikalsk kommentar. Chag sameach til jødiske interludister!