Tysklands justisminister Heiko Maas under et regjeringsmøte i Berlin den 11. januar 2017. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix.

 

I et utkast til en ny lov som Tysklands justisminister Heiko Maas (SPD) la frem tirsdag, tar den tyske regjeringen til orde for å ilegge sosiale medier millionbøter i euro dersom de ikke raskt fjerner hatefulle ytringer og «straffbare falske nyheter (fake news)» fra nettet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Det er liten tvil om at personene som har utarbeidet forslaget, er befridd for alle hemninger:

Ansvarlige medarbeidere i sosiale nettverk som ikke fjerner det straffbare innholdet innen en gitt frist, skal kunne ilegges bøter på opp mot fem millioner euro. Firmaene som driver nettverkene, vil kunne straffes med opp mot 50 millioner euro, i følge et lovforslag som Maas la frem tirsdag.

I følge Maas er det i prinsipp mulig å få denne loven vedtatt før valget på nytt parlament. Det er særlig Facebook og Twitter justisministeren har i tankene, og han viser til en studie som sier at mesteparten av det straffbare innholdet der ikke blir fjernet.

Hensikten med lovforslaget er i følge justisministeren «fremfor alt» å beskytte ofrene for hatkriminalitet, og nevner som eksempel å ta til orde for at alle jøder bør sendes i konsentrasjonsleir.

For at slettingen skal kunne skje raskt, må selskapene som risikerer å formidle slikt innhold, gjøre det enkelt å melde fra. For de alvorligste tilfellene foreslås det en slettefrist på 24 timer, for mindre alvorlige tilfeller en uke.

IT-bransjens interesseorganisasjon Bitkom uttaler i følge BBC at

the requirement to remove material within 24 hours on sites that handle more than one billion posts per day was «utterly impossible to implement in operational terms».

Vel så betenkelig er det at hatefulle ytringer og fake news nevnes i samme åndedrag. Die Zeit peker på risikoen for forfølgelse av ytringer som faller inn under meningsfriheten. For noen er det kanskje velkomment. Reuters skriver:

Among Germany’s political establishment, there is concern that fake news and racist content on social media could influence public opinion in this year’s election campaign

Dette reiser minst to spørsmål: Hvem kan gjøre absolutt krav på sannheten? Og hvorfor skal sosiale medier stilles spesielt til ansvar for å spre usannheter, når myndigheter og tradisjonelle medier til stadighet gjør det samme?

Etter det The Independent skriver, virker det som om alle offentlige ytringer i det digitale rommet skal gjøres til gjenstand for de samme reglene som avisene:

While “fake news” in itself is not illegal, supporters of restrictions say it often incorporates defamation and incitement that would be punished if carried by traditional media.

Som Daily Mail antyder, er det lett å tenke seg at grensen blir flytende mot lovlige politiske ytringer:

Technology companies have come under increased scrutiny worldwide over how they police their sites amid the rise of fake news, possible terrorist propaganda and far-right rhetoric online.

Vi er nå i en situasjon hvor noen av de største politiske partiene i flere europeiske land jevnlig karakteriseres med «far-right» og lignende betegnelser. Da er man snublende nær i praksis å forby legitime meninger som er utbredt i store deler av befolkningen. Det er kanskje også meningen. I så fall har vi å gjøre med en politisk informasjonskrig mot befolkningen.

 

Süddeutsche ZeitungDie ZeitDeutsche Welle – BBC – The Independent – Daily Mail

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂