Kort

Før: ubetinget fengsel. Nå: 30 timer samfunnsstraff fordi vold mot utro hustru var ‘berettiget harme’ som ‘forminsker den moralske skylden’. BT

Les også

Les også