1.mars introduseres nye sikkerhetsrutiner ved Kölnerdomen. Den vil ikke lenger være en åpen katedral. Risikoen for terror er blitt for høy. Fra 1. mars blir det forbud mot store kofferter, reisevesker og tursekker i domkirken. Det er et vendepunkt, for nettopp åpenheten er en århundrelang tradisjon i Kölns verdensberømte katedral.

Det at et privat sikkerhetsselskap heretter skal operere i domkirken, markerer også et vendepunkt. Sikkerhetspersonalet skal stå sammen med omviserne ved inngangen, og ved anledning foreta kontroller. Det blir ingen sikkerhetssluse, kontrollene skal foretas ved portalene. Det betyr også at det vil bli kastet et blikk i håndvesken eller trillekofferten.

Det er ennå ikke blitt undertegnet kontrakt med noe sikkerhetsselskap, men det er allerede blitt tatt kontakter. De trenger ikke være katolikker, men det kreves at de må tilhøre en kristen konfesjon.

Etter det nylige angrepet på julemarkedet i Berlin, hvor tolv mennesker ble drept, er domkirken kommet stadig mer i sikkerhetsmyndighetenes fokus og på julaften ble det for første gang foretatt en kontroll av veskene i domkirken.

Ved særskilte trusselsituasjoner vil politiet selv være tilstede, som på julaften.

Det viktigste er at «folk ikke skal være redde når de går i domkirken». Hvem skulle ha trodd for 20 år siden at folk skulle bli redde for å gå i en domkirke? Og at man skulle velge sikkerhetsvakter ut fra religiøs tilknytning? Her i landet ville det vel blitt innklaget til Likestillingsombudet før noen fikk sukk for seg. Og deretter ville det blitt påkrevet å minst én muslimsk sikkerhetsvakt på hvert skift. Men nå gjetter jeg bare.

Kölnische Rundschau  Daily Express