En ansatt ved Venezuelas ambassade i Irak avslører overfor CNN at ambassaden solgte pass og visa til alle som kunne betale. Venezuela har vært en sikkerhetsrisiko i lang tid. Hizbollah skal ha fått pass.

Handelen var organisert og var klarert på høyeste hold.

Avsløringene spiller rett i hendene på Donald Trump. Man må spørre seg: Ville CNN offentliggjort en slik story, som slår bena under deres egen kampanje mot Trump, hvis de på forhånd hadde visst hva som ble resultatet?

CNN siterer tidligere ambassadører som forteller at amerikanske myndigheter har vært klar over pass-trafikken helt siden Hugo Chavez’ dager. Det er ikke urimelig å tenke seg at Chavez ønsket å ramme USA.

Donald Trump sier nå at trusselen mot USA er mye større enn han hadde forestilt seg, nå som han har fått tilgang til hemmelig informasjon.

Det kan være at den liberale opposisjonen får det vanskelig med å overbevise amerikanerne om at det er Trump som er en fare for landet.

CNN leverer med denne storyen argumenter mot sin egen redaksjonelle linje.

Misael Lopez (41) hadde arbeidet som politimann i Venezual, nå ble han utstasjonert på ambassaden i Bagdad.

But, he recalled, he got an unwelcome surprise on his first day in July 2013.
His new boss, Venezuelan Ambassador Jonathan Velasco, gave him a special envelope, he said.
«He gave me an envelope full of visas and passports,» Lopez recalled. «He told me, ‘Get this, this is one million U.S. dollars.’ I thought it was like a joke. Then he told me here people pay a lot of money to get a visa or a passport to leave this country.»
About one month later, Lopez said he realized it was no joke.
En irakisk tolk sto for handelen. Hun presset Lopez til å bli med på trafikken. En slik operasjon tåler ikke at noen står utenfor.
Det ble solgt pass og visum til alle som kunne betale og prisen var ca 10.000 dollar per person.
Lopez said he was stunned when he found a document inside the embassy. It was a list of 21 Arabic names with corresponding Venezuelan passport numbers and Venezuelan identification numbers. A Venezuelan immigration official told CNN that a cross-check of the passport numbers indicated that the passports are valid and match the names on the list Lopez found — meaning the people on the list could be able to travel using those passports.
CNN har brukt over ett år på undersøkelsen og har gått gjennom tusenvis av dokumenter. På mange måter er resultatet en rettferdiggjøring av Trumps politikk, som CNN er sterkt imot. Trumps hypotese er at man ikke kan stole på landene som sender folk til USA. USA må selv stå for kontrollen. Tilfellet Venezuela er et godt eksempel.
Når selve staten blir korrupt og/eller ikke bryr seg, har USA et stort problem.
I Venzuelas tilfelle visste man om trafikken helt til topps.
One confidential intelligence document obtained by CNN links Venezuela’s new Vice President Tareck El Aissami to 173 Venezuelan passports and ID’s that were issued to individuals from the Middle East, including people connected to the terrorist group Hezbollah.
Hizbollah! Trenger Trump flere bevis?
Lopez ble en varsler. Han fikk omsider kontakt med FBI, men han mistet jobben og lever nå i dekning i Spania med sin familie.
Det er ikke første gang amerikanske myndigheter får høre om Venezuelas handel med visa og pass.
U.S. lawmakers heard reports about Venezuelan passport fraud during congressional hearings as far back as 2006. In fact, a congressional report warned, «Venezuela is providing support, including identity documents that could prove useful to radical Islamic groups.»
And a state department report at the time also concluded that «Venezuelan travel and identification documents are extremely easy to obtain by persons not entitled to them.»
USAs tidligere ambassadør til Organisasjonen av amerikanske stater, OAS, sier han er overbevist om at handelen med pass komme til å få voldelige konsekvenser en dag.
Roger Noriega, the former US ambassador to the Organization of American States and former assistant secretary of state for Western Hemisphere affairs, said in prepared remarks before a congressional in 2012 that «Venezuela has provided thousands of phony IDs, passports and visas to persons of Middle Eastern origin.»
Noreiga, who is now managing director of Vision Americas and works for a conservative think tank, told CNN that evidence began to emerge in 2003 in Venezuela that passports were being issued to non-Venezuelans.
«I absolutely believe, and I state it so publicly, that if we do not get our arms around this problem, people are going to die, either our allies or our own personnel or facilities are going to be attacked by networks abetted by the Venezuelans,» Noriega said
CNN forsøkte i fjor å få State Department til å kommentere visa- og pass-utstedelsen til personer for penger. State Department avslo.
The U.S. State Department declined CNN’s request late last year for an interview, instead emailing a link to its 2015 country terrorism overview. That report concluded, «There were credible reports that Venezuela maintained a permissive environment that allowed for support of activities that benefited known terrorist groups.»
Kanskje CNN burde gå i seg selv og tenke over om ikke Trump har et poeng med sin extreme vetting.
http://edition.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html