3.000 muslimske kvinner og deres tilhengere protesterte i Wien mot regjeringens beslutning om å innføre et offentlig burka- og niqabforbud. Kvinnene hevder at niqab er ‘self-empowerment’  og at en lov mot det vil være kvinnediskriminerede og islamofobisk. Kvinnene sier at burka og niqab er et personlig valg. Jada, de som kjemper for å innføre det, synes nok det.

Politi og ansatte i rettsapparatet skal heller ikke ha lov til å ha på seg hijab i arbeidstiden.

Hvor ble det av kvinnesaksforkjemperne? Her krever man sin egen undertrykkelse – hvor undertrykket kan man bli?

Eller er det noe annet de krever – Som «litt mer» islam?

I teksten til det nye lovforslaget sto det også at de som ikke var villige til å akseptere «opplysningstidens» – i.e. østerriske verdier – må reise ut av landet.

‘Those who are not prepared to accept Enlightenment values will have to leave our country and society

Her blir det mange som må pakke kofferten. Man kan jo starte med de 3.000 i demonstrasjonstoget og sannsynligvis deres familier.

Daily Mail