– Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er meget viktig for denne regjeringen. Til tross for at det ikke har kommet mange asylsøkere fra Pakistan til Norge, med unntak av en kort periode høsten 2015, er det viktig å ha gode, praktiske ordninger for samarbeid med pakistanske myndigheter for retur til Pakistan, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Avtalen legger til rette for at borgere av Pakistan uten lovlig opphold i Norge kan returneres til sitt hjemland på en ryddig og forutsigbar måte. Avtalen inneholder blant annet tidsfrister for behandling av anmodninger om retur og hvilke type dokumenter som gjelder for fastsettelse av statsborgerskap. Avtalen vil tre i kraft når begge land har ferdigstilt sine interne prosedyrer.

Forhandlingene om en avtale har pågått siden 2014. Det er Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har deltatt i forhandlingene.