1280px-La_Prédication_de_saint_Etienne_à_Jérusalem_de_Carpaccio
Vittore Carpaccio (1465-1520)
Tempera på lerret, 152 × 195 cm, Louvre, Paris,

Louvre har en utmerket nettside om dette bildet.

I årene 1511-20 utførte Carpaccio en serie på i alt fem malerier med motiv fra den hellige Stefanus’  liv. Bestiller var Scuola di Santo Stefano i Venezia. Serien ble senere splittet opp, og ett av bildene er dessverre tapt. De bevarte bildene er gjengitt her, men kvaliteten er dessverre ikke den beste.

Den hellige Stefanus – som regnes som den første kristne martyr – er omtalt i Apostlenes gjerninger, spesielt kapitel 6 og 7.

Apostlenes gjerninger 6, 7-15 (DNB 1930)

Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen. Men Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde undergjerninger og store tegn blandt folket. Da stod nogen frem av den synagoge som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og av dem fra Kilikia og Asia, og de innlot sig i ordskifte med Stefanus, og de var ikke i stand til å stå sig mot den visdom og den Ånd han talte av. Da traff de lønnlig avtale med nogen menn som sa: Vi har hørt ham tale bespottelige ord mot Moses og Gud. Og de opegget folket og de eldste og de skriftlærde, og de falt over ham og drog ham avsted og førte ham for rådet, og stilte frem falske vidner som sa: Dette menneske holder ikke op med å tale mot det hellige sted og mot loven; for vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Og da alle de som satt i rådet, stirret på ham, så de hans ansikt som en engels ansikt.

Det 7. kapitel omhandler Stefanus’ forsvarstale for rådet, og hans martyrium ved steining.