Emil Nolde (1867-1956)

Olje på lerret, 87 x 107cm, Neue Nationalgalerie, Berlin

Motivet er hentet fra Apostlenes gjerninger 2, 1-13 (DNB 1930)

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale. Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nu denne lyd kom, strømmet hopen sammen og blev forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål; og de blev forferdet og undret sig, og sa: Men er ikke alle disse som taler, galileere? Hvorledes går det da til at vi alle hører vårt eget mål, som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål? Men de blev alle forferdet og var rådville, og de sa til hverandre: Hvad kan dette være? Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!

Om Emil Nolde er å berette at han først var å finne blant ekspresjonistene. men at han fra 1920-tallet sluttet seg til (en dansk underavdeling av) NSDAP, men like fullt ble han fordømt av Hitler-regimet som Entartete Künstler. Han fikk maleforbud – men fortsatte å male akvareller i all hemmelighet. (Den som noen sinne har besøkt en kunstmalers atelier, vet at der lukter det ganske spesielt av blant annet naturterpentin – men akvarellfarger lukter ikke like sterkt, og er vanskeligere å oppdage på avstand).

Les også

-
-
-
-
-
-
-