Antatt spansk mester, olje på lerret, 157,9 x 182,8 cm, The Royal Collection Trust, London.

Den 26. september er ikke bare annen dag jul, men også den hellige Stefanus’ festdag. Han regnes som den første kristne martyr, og hans retts-sak, forsvarstale og martyrium er skildret i sjette og syvende kapitel av Apostlenes gjerninger. Selve steiningen er omtalt i 7, 55-60 (DNB 1930):

Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd, og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd!

Da skrek de med høi røst og holdt for sine ører, og stormet alle som en inn på ham og drev ham ut av byen og stenet ham; og vidnene la sine klær av sig ved en ung manns føtter som hette Saulus.

Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Og han falt på kne og ropte med høi røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn.

Som vi vet, ble den unge Saulus senere kjent som apostelen Paulus.

The Royal Collection Trust har en egen side om dette bildet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.