Video 1

Katie Hopkins debatterer med en innringer. Forteller ikke dette oss noe om religionen islam, spør hun. For øyeblikket er det problemer innad i islam, mellom sunni og shia, sier innringeren. For øyeblikket! Har ikke dette pågått i 1400 år? Hvorfor skal vi importere denne interne islamske krigen, spør Katie Hopkins.