Innenriks

NRK Rogaland kunne i 22-tiden mandag kveld opplyse at alle de seks unge mennene som natten til søndag hadde gått sammen om å antaste tre ungjenter i tettstedet Ølen i Vindafjord kommune, er av utenlandsk opprinnelse – en opplysning som politiet og pressen først hadde latt være å gi.

Politiet har siktet de seks, som alle var blitt løslatt søndag kveld.

Med tanke på nærværet av asylmottak i området, samt det faktum at unge menn av norsk opprinnelse ikke har for vane å gjøre denslags i fellesskap, var det for enhver som hørte denne nyheten, nokså nærliggende å tenke at de angjeldende personene ikke var norske, ikke minst i lys av lignende hendelser på større og mindre skala Europa rundt det siste drøye året.

Både politiet og pressen forstår godt at spørsmålet melder seg umiddelbart. For å forhindre spekulasjoner er derfor det fornuftigste å oppgi opprinnelsen med det samme, i alle fall hvis man tar dette med samfunnskontakt bitte litt på alvor.

I stedet ser vi at det mørklegges. Om man ser bort fra NRKs distriktskontor, nevner ikke riksmediene saken i det hele tatt. Regionavisen Bergens Tidende har en liten notis. Lokalavisen Grannar kunne fortelle at:

Alle dei seks mennene er busett i distriktet.

Haugesunds Avis skrev: «De er alle bosatt i distriktet, en av dem i Ølen.»

Idet vi høyst sannsynlig har å gjøre med noe i retning av et norsk eksempel på det vi etter overgrepene i Köln for litt over ett år siden lærte å kjenne som taharrush gamea, registrerer man altså en vegring mot å rapportere om det hele, som også bringer tankene hen på nyttårsdagene i 2016.