Total mørklegging: Den svenske regjeringen sier blankt nei til å legge fram statistikk over innvandrer-kriminalitet, og vegrer seg også for å forklare hvorfor.

På søndag ble spørsmålet om kartlegging av ulike gruppers representasjon i kriminalitietsstatistikken diskutert i SVTs Agenda. Det er 11 år siden sist man la fram slik statistikk i Sverige. Mon man ville vurdere å gjøre det igjen? Nei, det ville man så menn ikke!

Og ikke bare dét: Man ville ikke en gang debattere spørsmålet. Ikke med Sverigedemokraterna (SD), i hvert fall. Hele venstresiden – regjeringspartiene pluss støttepartiet V – glimret med sitt fravær. De ville heller ikke si hvorfor de ikke ville være med. Man begynner å ane hvor følsomt temaet er.

 

arrestasjon-we-are-sthlm

Arrestasjon under festivalen We are Sthlm i fjor. Begivenhetene vakte debatt om kriminalitet blant innvandrere. (Foto: Nyheter Idag)

 

Til slutt ble det SD-toppen Mattias Karlsson og venstre-akademikeren Jerzy Sarnecky som debatterte.

På sosiale medier blåste det friskt allerede før programmet var sendt. Hvordan kunne SVT våge ..?

Ut av skjulestedet

Nå skal det sies at justisminister Morgan Johansson, S, krøp ut av skjulestedet mandag og gav en slags forklaring på hvorfor det var viktig å ikke vite noe om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet. En slags forklaring, altså:

(..)minoritetsgrupper är ofta (..) överrepresenterade i kriminalstatistiken, men också att det oftast försvinner helt och hållet när man rensar socioekonomiska faktorer. Den politiska slutsatsen av det är att det är arbetslöshet och fattigdom som skapar kriminalitet, inte hudfärg. Den slutsatsen räcker för mig att arbeta efter.

«Den konklusjonen er nok for meg …» Ja, hvorfor søke hele sannheten når man kan nøye seg med en liten bit? Det er jo risikofylt, man kunne komme til å finne noe man ikke liker. Noe som ikke passer med regjeringens virkelighetsbilde.

Den svenske eliten elsker såkalte socioekonomiska faktorer. Dette er tryllebegrep som på magisk vis får mange slags problemer til å forsvinne, og det brukes flittig i det politiske ordskiftet.

Utfrysningen av Rojas

Folkparti-politikeren Mauricio Rojas avviste forklaringsmodellen socioekonomiska faktorer som en myte allerede i 2005, nettopp med henvisning til den Brå-rapporten som kom da. Fra hans innlegg i Dagens Nyheter:

«Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.»

Etter den artikelen ble Mauricio Rojas fryst ut fra det svenske etablissementet. Han er nå bosatt i Spania.

Den siste offisielle rapporten som viste hvor stor andel av de kriminelle som var utlendinger, ble publisert av Brottsförebyggande rådet (Brå) i 2005.

Etter det har det ikke vært mulig å få fram nye, oppdaterte tall, til tross for at SD gjentatte ganger har fremmet krav om ny statistikk. Justisministeren har sagt blankt nei hver gang. Heller ikke på «høyresiden» er det mye støtte å hente: Heller ikke Moderaterna og Centerpartiet vil  lage statistikk om dette. Kristdemokraterna og Liberalerna har ingen mening, ifølge SVT.

Motiv: Motvirke ryktespredning

SVT tok opp denne «kontroversielle» saken søndag, blant annet for å motvirke ryktespredning om at etablerte nyhetsmedier mørklegger sannheten om forholdet mellom innvandring og kriminalitet.

Man kunne tenke seg at det var viktig simpelthen å få fakta på bordet, men så enkelt er det altså ikke. I Sverige er samfunnsklimaet slik at når man tar opp «kontroversielle» temaer, må man ha en forklaring på hvorfor man gjør det. En forklaring som kan godtas av PK-mafiaen.

Man ville motvirke ryktespredning om at etablissementet mørklegger sannheten – og så oppnådde man det stikk motsatte.

Var det ikke tydelig før søndagens Agenda at noen gjerne vil underslå denne statistikken, har det blitt forbilledlig klart og tydelig nå.

– Vägrade? Jag?

Expressen spurte justisministeren hvorfor han ikke ville diskutere saken:

Du vägrade debattera mot Mattias Karlsson i Agenda om detta. Varför?

– Vägrade? Jag hade helt enkelt inte tid. Jag får erbjudande om tre-fyra debatter i veckan. Jag måste prioritera. Det här var inte en debatt som jag tyckte att jag skulle prioritera, säger Morgan Johansson.

Viktigste sak: Innvandring

Det svenske folket er kanskje ikke helt enig med Johansson i den prioriteringen. I oktober målte Inizio/Aftonbladet hvilke politiske spørsmål som var viktigst for svenskene. På topp: «Flykting/invandring» med 34 prosent. «Lag och ordning» kom litt lenger ned, med 24 prosent, men av de seks viktigste spørsmålene var det bare disse som økte sammenlignet med en undersøkelse like før forrige valg. Og de økte kraftig, begge med 15 prosentpoeng.

Johansson og regjeringen kan komme til å angre på at de ikke tok dette mer på alvor. Neste år er det valg.

Henrik Vinge, presschef i Sverigedemokraterna:

– Det märks att Morgan Johansson är pressad. Varför blir han annars fientlig och hittar på saker som inte stämmer? Sluta upp med att ljuga och mörka! Ta fram statistik över invandrares brottslighet. Det verkar som att regeringen är rädd för att folk ska få reda på hur det verkligen ser ut.

– Ideologisk aktivisme

Sosialøkonomen Tino Sanandaji gir sitt besyv med: ”Brå ägnar sig åt ideologiskt aktivism”, skriver han på Facebook:

”Det finns inga rationella skäl för Brå att vägra uppdatera fakta om invandrares överrepresentation i brott. Forskningens uppdrag är att upplysa, inte mörka. Brå kommer inte att kunna dölja statistiken för evig, och skadar myndighetens långsiktiga trovärdighet. Ingen med ren mjöl i påsen mörkar statistik.”

Sanandaji har viet et helt kapittel i sin nye bok «Massutmaning» til hvordan innvandringen har påvirket Sverige, både sosialt og økonomisk.

 

Expressen: S, MP och V vägrade att debattera med SD

Expressen: Nej till kartläggning av misstänktas ursprung

Nyheter i Dag: Politiskt totalstopp för statistik om invandrares brottslighet – Enbart SD vill att faktan presenteras