Kunstbilde

lucas_cranach_d-j-_-_die_predigt_johannes_des_taufers_herzog_anton_ulrich-museum
Tilskrevet Lucas Cranach den yngre (1515-1586).
Olje på bøketre, 113,9 x 167,6 cm, Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig.

Innskriften øverst til venstre lyder

Ihr Hoff vnd Krigsleute lasset euch an Euer besoldung begnugen vnd beschwe=
ret noch vbersetzet niemand vnd Finantzet den leuten nit das ihre ab. Luc. iii.
Dann wehr schanchung nimmet kan nicht einem wie dem anderen das
Recht vnd die gleichhait widerfahren lassen. Im letzten Buch Moisi am
xvi Capittel.

De tilsvarende steder i DNB 1930:

Lukas 3,14
Men også krigsfolk spurte ham og sa: Og vi, hvad skal vi gjøre? Og han sa til dem: Press ikke penger ut av nogen ved vold eller ved svik, og la eder nøie med eders lønn!

5.Mosebok, 16, 19
Du skal ikke bøie retten, du skal ikke gjøre forskjell på folk og ikke ta imot gaver; for gaven blinder vismenns øine og forvender de rettferdiges sak.

Johannes Døperen er fremstilt etter beskrivelsen i evangeliene, med kappe av kamelhår – slik også profeten Elias beskrives i Første Kongebok.

Sammen med sin far Lucas Cranach den eldre (1472-1553) drev Lucas Cranach d.y. et verksted i Wittenberg. Produksjonen var meget stor, og det er ikke noen enkel sak å finne ut hvem som har malt hva, far, sønn eller assistenter. I mange tilfeller kan det nok ha vært flere som har arbeidet med bildene. Idéen om den enestående, selvstendige kunstner var ennå ikke oppfunnet. Den kom først med romantikken noen århundrer senere.