Fritz von Uhde (1848-1911)
Olje på lerret, 206 x 324 cm, Staatsgalerie Stuttgart
Tysk titel: Das Abendmahl.

En stor del av Fritz von Uhdes malerier henter sine motiver fra Det nye testamente. Fra konservativt hold ble han kritisert for å sette motivene mer eller mindre inn i sin egen samtid (noe tidligere tiders kunstnere ofte gjorde). Her lar han nattverden foregå i en ganske enkel tysk bondestue, med vanlige folk som modeller. Man er fortsatt tretten personer – men én av dem, i bakgrunnen til høyre, kan synes å være på vei ut.

Nattverden er omtalt i både apostelen PaulusFørste korintierbrev, 11,23-26, og i de synoptiske evangelier. Her er nattverdens innstiftelsesord etter DNB 1930:

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

Les også

-
-
-
-
-
-
-