Nytt

I et slag under beltestedet som savner sidestykke gjør TV2 seg til mikrofonstativ for den politisk korrekte bermen. /TV2 gjør bermens ord til sine når de plasserer «brun retorikk» i tittelen på saken om statsråd Hellelands uskyldige juleønske om at vi skal ta vare på tradisjonene.

Det er ingen vanlig polemikk TV2 gjengir. Det er et angrep på en statsråd i den norske regjering som ønsker å sende en hilsen før jul. Som svar får hun slengt denne klysa i ansiktet:  – Brun retorikk som kun bidrar til å skape enda mer splittelse og fremmedfrykt.

Vi er mange som har registrert at PK-bermen går sinte på høyresiden en høy gang. Normalt burde slikt få stempelet hatretorikk, men fordi det gjelder et angrep på det norske, er det legitimt.

Det er TV2 som har det redaksjonelle ansvaret for at kulturstatsråden får dette slengt i fleisen. Et minimum av anstendighet tilsier at slik oppfører man seg ikke. Hvis man da ikke selv står inne for retorikken. Det er det grunn til å mistenke mange norske journalister for å gjøre. De samme oppslagene gjentar seg igjen og igjen.

Det ser ikke ut til å finnes noen nedre grense for hva man kan få seg til å si.

Substansen i det går ut på at den som uforbeholdent hyller det norske, er «brun». Hvis man hyller det norske, skal det kvalifiseres av noen nødvendige lovprisninger av multikultur og alt vi har å takke utenlandske impulser på. Helst skal man si at vi har lånt det av andre, at det vi tror er norsk, er importert. Nå importerer vi mennesker, kanskje de som laget kulturen, og vi bør derfor være takknemlige.

Når en stor medieinstitusjon gjengir slikt vrøvl og ser ut til å mene at det er gyldig, har vi nådd et stadium der det er «brunt» å være norsk. Man splitter i kraft av å være norsk og gi uttrykk for det.

Folk bør se noen linjer her: De samme «diskusjoner» er i ferd med å gjenta seg foran 17. mai og jul: Norske tradisjoner er splittende. Derfor danderes julesanger, skolene boikotter julegudstjenester og julens budskap skal skjules. Når Helleland er såpass tydelig på hva som er julens budskap, får hun beskjed om at hun provoserer.

TV2 gir en oppvisning i alt som er galt med norske medier: aggressiviteten mot det å være norsk, tarveligheten, mangel på profesjonell etikk og fremhevelse av bermen.

Dette er mobbing av en statsråd som ønsket å sende et julebudskap.

TV2 har søkt om statsstøtte. Det bør de ikke få.

 

http://www.tv2.no/nyheter/8822263/