Nylund skole i Stavanger forbyr elevene å synge Deilig er jorden. Ord som «jul» og  «nisse» er fjernet fra kjente julesanger. Det er tydeligvis ikke noe spørsmål om nordmenn krenkes av de store endringene som siger innover landet. Krenkelser er forbeholdt våre nye landsmenn.

Stavanger Aftenblad omtaler saken som ligger bak en betalingsmur. Ingressen er mulig å lese. Den forteller mer enn nok.

Uenighet om hvordan høstsemesteret skal avsluttes ved Nylund skole i Stavanger, har ført til at ord som «nissunger», «julenissen» og «julen» er tatt bort fra kjente julesanger. Og julesangen «Deilig er jorden» får ikke elevene synge. Den skal bare nynnes.

– Tanken er en slags nøytralitet, sier FAU-leder Arvid Berentsen til Aftenbladet.

Han er selv imot å endre teksten i julesangene, og mener dette er en underlig omskriving.

Hva er det som skjer i Stavanger om dagen?

Stavanger Aftenblad