OECD spår en vekst i økonomien til USA med Trump som president.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tror amerikansk økonomi vil vokse med 2,3 prosent i 2017 og 3,0 prosent i 2018.

Veksten i inneværende år ender ifølge OECD trolig opp på 1,5 prosent.

De som fulgte valget i USA gjennom tradisjonelle aviser og tv-kanaler fikk stadig servert et dystert bilde av fremtiden med Trump som president. Trump sto for det meste som ville føre til undergangen. Det var slik det kunne føles med all negativ fremstilling av den mannlige presidentkandidaten. Nå tror OECD at verdensøkonomien vil vokse som en følge av forventet vekst i USA. Ikke så galt at det ikke er godt for noe.

Verdensøkonomien vil også nyte godt av veksten i amerikansk økonomi. I neste år vil verdens samlede bruttonasjonalprodukt vokse med 3,3 prosent og i 2018 med 3,6 prosent, lyder deres spådom.

DN.no