Russlands krig i Ukraina, kraftig vekst i levekostnadene og økonomisk nedgang danner mørke skyer i horisonten. Det går fram av IMF-rapporten World Economic Outlook, som ble lagt fram tirsdag.

– Vi har det verste i vente, og for mange mennesker vil 2023 føles som en resesjon, sier IMF-økonomen Pierre-Olivier Gourinchas i rapporten.

Han advarer om at farten vil avta i alle de tre største økonomiene i verden.

IMF sier at verdensøkonomien er blitt påført flere slag det siste året. Krigen i Ukraina driver opp både matpriser og energipriser i kjølvannet av pandemien, samtidig som økende renter skaper ringvirkninger rundt hele kloden.

Sår som ikke gror

– Dette årets sjokk vil rive opp økonomiske sår om bare delvis har grodd etter pandemien. Mer enn en tredel av verdensøkonomien går mot nedgangstider i år eller neste år, og de tre største økonomiene – USA, EU og Kina – vil være preget av oppbremsing, advarer Gourinchas.

IMF har nedjustert anslaget for økonomisk vekst i 2023 til 2,7 prosent, en svak nedgang på 0,2 prosent i forhold til forventningene som ble lagt fram i juli i år. Vekstanslaget er det laveste siden 2001, hvis man ser bort fra unntaksårene med den globale finanskrisen og de verste månedene under pandemien.

Tallene viser en nedgang i bruttonasjonalprodukt i de største økonomiene. USA merket det godt i første halvår, og i Kina er situasjonen fortsatt preget av nedstengninger som følge av koronautbrudd og en vedvarende krise i eiendomsmarkedet.

En viktig årsak til nedbremsing i økonomiene er en endring i strategien hos sentralbankene. For å få ned galopperende prisstigning øker sentralbankene rentenivået, noe som igjen oppskriftsmessig svekker den innenlandske etterspørselen.

Prispress

I rapporten fra IMF sier Gourinchas at økende prispress er den mest umiddelbare trusselen mot generell velstand. Han mener at sentralbankene verden rundt er ytterst fokusert på å gjenopprette prisstabilitet.

Global inflasjon er ventet å nå en topp på 9,5 prosent i 2023 og deretter falle til 4,1 prosent i 2024. IMF advarer mot å ta for lett på inflasjonens seiglivethet og sier at en slik holdning kan undergrave makroøkonomisk stabilitet og sentralbankenes hardt tilkjempede troverdighet.

IMF sier at utfordringene ikke nødvendigvis betyr at en større nedgangstid er uunngåelig, men han legger til at lavinntektsland enten er i gjeldskrise eller står på randen av en. Han foreskriver gjeldsforhandlinger for de hardest rammede for å unngå sammenbrudd i enkeltland.

– Tiden er i ferd med å løpe ut, sier Gourinchas.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.