Det er ikke så lett for kunstnere å tjene til livets opphold. De fleste må spe på inntekten fra sitt kunstneriske virke med arbeid av manuell eller ikke-kulturell art, hvilket stjeler både tid og krefter fra de åndelige sysler og bidrar til forringet livskvalitet hos dem som rammes av denne ublide skjebne. Den tyske pianisten Helmut Schmidt var for eksempel nødt til å ta seg jobb som både senator, parlamentarisk partileder, forsvarsminister, finansminister, næringsminister, utenriksminister (riktignok i bare to uker) og forbundskansler for å kunne forsørge familien. Stakkars mann, som han må ha lidd! På årsdagens for hans død er det derfor riktig å minnes hans bidrag til kunsten ved å høre hans innspilling av Bachs konsert for fire klaverer. De tre andre pianistene er Christoph Eschenbach, Justus Frantz og Gerhard Oppitz (som alle hadde mer flaks enn Helmut og kunne vie seg fullt og helt til musikken) og orkestret er Hamburg-filharmonikerne. Innspillingen er foretatt i 1983, et år etter at Schmidt gikk av som kansler og igjen kunne konsentrere seg om viktige oppgaver.

Andre sats

Tredje sats