Sløret dreier seg om å tildekke «de onde tegnene på fristelse og opprør», som kvinnekroppen i følge den mest energiske og kamplystne versjonen av islam er bærer av.

Ved å ekskludere sløret fra steder som er beregnet på å formidle kunnskap, har Frankrike klart tilkjennegitt at landet ikke kan avfinne seg med denne tildekkingen, heller ikke den underliggende bebreidelsen, selv om noen av dem som er gjenstand for begge deler, skulle gi sitt bifall til det og entusiastisk betale regningen.

For det at man godtar sin egen demonisering, gjør den ikke noe mer akseptabel.

Disse unge jentene er ikke noe mindre opptatt av å hevde seg enn å innrette seg etter et religiøst påbud. Med dette lille tøystykket viser de sin tilstedeværelse, de vil bli tatt for det de er. Hensikten deres er å tone flagg.

Alain Finkielkraut Den ulykkelige identiteten