Den rivende tekniske og sosiale utviklingen snur opp ned på mange ting. Et oppsiktsvekkende utslag er at hemmelighold på utvalgte punkter nå erstattes av åpenhet av en britisk etterretningssjef, som mener det er hensiktsmessig at etaten forklarer noe av sitt arbeid.

andrew-parker

Andrew Parker, som er sjef for Storbritannias innenlandske etterretnings- og sikkerhetstjeneste MI5, har gitt et eksklusivt intervju til The Guardian, hvor han fremhever at Russland utgjør en økende trussel mot Storbritannia med ublodig, sofistikert aggresjon som propaganda, cyber-angrep (som tidligere omtalt f.eks. her) og undergravende virksomhet. Hans jobb er å motvirke den.

Parker said Russia still had plenty of intelligence officers on the ground in the UK, but what was different now from the days of the cold war was the advent of cyberwarfare. Russian targets include military secrets, industrial projects, economic information and government and foreign policy.

Den økende aktiviteten ses som et utslag av en klar strategi, hvor man vender tilbake til noe i retning av en kald krig-tilstand (dog uten den kommunistiske ideologien):

“Russia increasingly seems to define itself by opposition to the west and seems to act accordingly,” said Parker. “You can see that on the ground with Russia’s activities in Ukraine and Syria. But there is high-volume activity out of sight with the cyber-threat. Russia has been a covert threat for decades. What’s different these days is that there are more and more methods available.”

Man kunne legge til at timingen ved den senere tidens krigføring og kanonbåtdiplomati kan oppfattes som et ledd i den samme strategien, hvor man viser muskler i et gunstig øyeblikk med forvirring i Vesten for å befeste sin posisjon som en stormakt som må regnes med, hvis fremste våpen (i likhet med mafiaen) er fryktens.

Relations between the west and Russia have deteriorated since the annexation of Crimea from Ukraine and with Russia’s bombing of rebel-held positions in Aleppo in support of the Syrian president, Bashar al-Assad. Russia, in what was interpreted as a signal to the west, sent a formidable naval detachment through the Channel last week.

Parker gav også en idé om omfanget av den islamistiske trusselen, som må forventes å vedvare. Tolv planlagte terrorangrep fra jihadister er blitt avverget i Storbritannia de siste tre år.

Parker said the Islamic extremist threat was also enduring and generational. He broke it down into three segments: a large homegrown problem of potentially violent extremists in the UK – most of them British – about 3,000 in number; members of Daesh (Islamic State) in the conflict zones of Syria and Iraq trying to incite terror plots against the UK; and Daesh trying to spread its “toxic ideology” and promote terrorism online.

Parkers etat kan nok hanskes brukbart med de 3000, om enn han legger til at det vil komme mer terror.

Men resten av samfunnet har også en jobb å gjøre – med omgivelsene hvor disse har det som fisken i vannet. De viktigste våpnene mot denne formen for undergraving er intellektuelle og åndelige.

 

The Guardian