city_of_christiania_jw_edy_plate_49

John William Edy (1760-1820)
Kobberstikk kolorert med akvarellfarger. Klikk på bildet for større oppløsning.

I året 1800 gjorde denne engelske kunstner en reise langs norskekysten, fra Lindesnes via Christiania til Svinesund , og utførte skisser på de stedene han besøkte. På grunnlag av skissene gjorde han så kobberstikk, i alt 80, som i 1820 ble publisert i boken Boydell’s Picturesque Scenery of Norway, som kan sees i Nasjonalbiblioteket.

På bildet kan vi kjenne igjen Oslo hospitals kirke (nå Gamlebyen kirke) , med Saxegaarden i bakgrunnen, og til høyre for den Ladegaarden, som er reist på Bispeborgens fundamenter. På den andre siden av Bispevika ser vi Akershus festning med Kvadraturen til høyre, Vor Frelsers kirke dominerer i sentrum, og til høyre for den trelast-lagrene i Vaterland. Man kan så vidt ane Gamle Akers kirke, som først fikk sitt tårn i 1860. Den store bygningen nummer to til høyre for kirken ser ut til å være Tugthuset, med adresse Storgaden 33, tatt i bruk i 1741, nedlagt på 1930-tallet, og endelig revet i 1938. Litt av muren er fortsatt bevart.

Blant Edys øvrige bilder i dette verket finner vi Vor Frelsers kirke, som nå tjener som Oslo domkirke, og sto ferdig i 1697. På 1850-tallet ble tårnet forhøyet, og forsynt med den kobbertekkede tårnhatten. Til venstre for kirken ligger fortsatt Stortorget, men av den daværende bebyggelsen er det nok, foruten kirken,  bare Gjæstgiveriet i krysset Møllergaden/Store Grænsegade (Grensen) som fortsatt står. Kirkegården sies å være nedlagt i 1808. Bak kirken finner vi en gate som kalles Kirkeristen, og som har sitt navn fra en fe-rist som skulle forhindre borgernes buskap i å beite på kirkegården. Noen få gravminner er fortsatt bevart, deriblant biskop Nicolai Lumholz’ (1729-1819).

1280px-christiania_great_church_jw_edy_plate_51

På 1830-tallet så Johannes Flintoe (1787-1870) omtrent det samme motivet fra en annen vinkel.