Kunstverk

Pennetegning af Literat Hans E. Reimers, Trondheim byarkiv.

Vi tar det som en selvfølge at vi her til lands feirer den 17. mai, etter den dag i 1814 da en ny norsk grunnlov ble vedtatt. Men som kjent ble ikke Norge så selvstendig som mange ønsket – og unionen med Sverige ble påtvunget den samme høst. Sverige skulle ha kompensasjon for å måtte avstå Finland til Russland, så Danmark måtte overlate Norge til Sverige. Napoleons tidligere general Jean-Baptiste Bernadotte ble etter hvert unionskonge under navnet Carl Johan.

Det sies at Carl Johan ikke satte særlig pris på norske tilbøyeligheter til å feire grunnlovsdagen, og den 17. mai 1829 fant det såkalte Torvslaget sted på Stortorvet i Christiania. Militære styrker ble satt inn mot de feirende, og det skal ha gått ganske hardt for seg, selv om ingen ble drept.

Men etter hvert kunne man feire 17. mai uten militær inngripen – med unntak av årene 1940-44.

Det skal også bemerkes at Nasjonalbiblioteket har en kolorert litografi etter Reimers’ tegning med påførte notater om de avbildede – eller snarere karikerte.

Student Wergeland, som er antatt avbildet med høy hatt til venstre i bildet, har også laget en tegning med motiv fra Torvslaget.

Til høyre i bildet ser vi det som den gang var Vor Frelsers Kirke – som ennå ikke hadde fått forhøyet tårn med tårnhatt – i dag Oslo Domkirke.