TV2-reporter Fredrik Græsvik synes ikke noe om en økende motstand mot å ta i mot flykninger i Norge. Det er en stygg holdningsendring i folket. Græsvik finner det ubehagelig hvordan vi diskuterer følger for oss selv når flyktninger i nød kommer til Norge. Græsvik lanserer en lignelse som viser at vi bokstavelig talt skal senke vår egen skute når folk skal reddes:

– En norsk seilbåt kommer opp på siden av en synkende flyktningbåt i Middelhavet, full av mennesker som trenger hjelp. Men det nordmennene på seilbåten gjør er ikke å hjelpe menneskene på båten, de begynner heller å diskutere konsekvensene å ta flyktningene opp på deres båt. Debatten er på villspor, sier Græsvik.

Godheten kan i et slikt lys minne om et selvmordsrituale.

VG